Teaching Faculty

DR. Rajendra Prasad DubeyPrincipal
S.no. Name  QUALIFICATION 
1 DR. RAJENDRA PRASAD DUBEY M.Ed, Ph.D. (Education )
2 SHRI SANTOSH KUMAR YADAV M.Ed
3 SHRI SURESH KUMAR TOMBOLI M.Ed
4 MRS. SANDHYA RANI M.Ed
5 SHRI DHARMDEV YADAV M.Ed
6 DR. SHRI SHIV  CHANDRA M.A, Ph.D (Philosophy)
7 SRI NAGESHWAR DAS M.Ed
8 SHRI CHANDAN KUMAR M.Ed
9 MRS. BABY KUMARI M.Ed
10 SHRI RAJ KUMAR TRIPATHI M.A IN EDUCATION
11 SHRI RATNESH KUMAR M.Ed
12 SHRI ALOK KUMAR SHRIVASTAV M.P.Ed
13 SHRI VIJAY SHANKAR PRASAD PAINTING
14 SHRI KUMAR KRISHAN KISHOR MUSICS
15 MD. JAMIR M.ED
16 SHRI AVNEESH KUMAR M.Ed